• 1 letunganh

Vòng Quay TVC Mùa 1

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Hồ ****a Bạn đã trúng 99999 Kim Cương 48 giây trước
Thuth****thi Bạn đã trúng 999 Kim Cương 48 giây trước
Bac N****yen Bạn đã trúng 22000 Kim Cương 1 phút trước
Đứ****n Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 1 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 15000 Kim Cương 2 phút trước
Hạo****Nè Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 2 phút trước
K Hai****uoc Bạn đã trúng 99 Kim Cương 3 phút trước
Lê T****rà Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 3 phút trước
Võ T****t Bạn đã trúng 499 Kim Cương 4 phút trước
Truon****ang Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 4 phút trước
Black****oku Bạn đã trúng 300 Kim Cương 5 phút trước
Vàng****ng Bạn đã trúng 499 Kim Cương 5 phút trước
Nguy****c Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 6 phút trước
Nguy****ên Bạn đã trúng 300 Kim Cương 6 phút trước