• 1 1234509876
  • 2 Tuankietpro
  • 3 Tainguyen
  • 4 Tommyxaomi
  • 5 asmobile722

Vòng Quay TVC Mùa 1

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Lão ****ão Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 6 giây trước
Nguy****ây Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 6 giây trước
Tran ****ín Bạn đã trúng 100 Kim Cương 1 phút trước
Ng Á****Áo Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 1 phút trước
Siêu****i Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 2 phút trước
Minh ****ân Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****nh Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 3 phút trước
Nguy****ang Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 3 phút trước
Trọ****n Bạn đã trúng Kim Cương 4 phút trước
Dao H****Hoa Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 4 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 5 phút trước
Nguy****Huy Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 5 phút trước
Kiề****oan Bạn đã trúng 999 Kim Cương 6 phút trước
Nguy****t Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 6 phút trước