• 1 letunganh
  • 2 Hung11222

Vòng Quay Nobita

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nông****inh Bạn đã trúng 299 Kim Cương 50 giây trước
Tuuen****ong Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 50 giây trước
Karim****ali Bạn đã trúng 33000 Kim Cương 1 phút trước
Trầ****nh Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 1 phút trước
Phong****gô Bạn đã trúng 210 Kim Cương 2 phút trước
Tũn ****inh Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 2 phút trước
Kiet ****hay Bạn đã trúng 1200 Kim Cương 3 phút trước
Trầ****ng Bạn đã trúng 399 Kim Cương 3 phút trước
Tiế****ng Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 4 phút trước
Cấn****Nam Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 4 phút trước
Tube ****ng Bạn đã trúng 599 Kim Cương 5 phút trước
Truc ****goc Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 5 phút trước
Ai Đ**** Ta Bạn đã trúng 10 Kim Cương 6 phút trước
Nguy****Nhi Bạn đã trúng 99 Kim Cương 6 phút trước