• 1 Kien1907
  • 2 Thinhngusidan
  • 3 Acquyff
  • 4 huypro9891
  • 5 Phuc2006cutoa

Vòng Quay Nobita

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Trinh**** Ho Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 38 giây trước
Nghi****t Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 38 giây trước
Tuyen****uan Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 38 giây trước
Tớ ****u Bạn đã trúng 300 Kim Cương 1 phút trước
Hà L****u Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 1 phút trước
Huy V****Vũ Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 1 phút trước
Bich ****bbs Bạn đã trúng 299 Kim Cương 2 phút trước
Hiế****han Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 2 phút trước
Bé L****Lù Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 2 phút trước
Ngân****âu Bạn đã trúng 1000 Kim Cương 3 phút trước
Best ****rad Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 3 phút trước
Tươ****Lai Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 3 phút trước
Trị****ng Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 4 phút trước
Nguy****u Bạn đã trúng 6500 Kim Cương 4 phút trước