• 1 Nghiangu02
  • 2 hung09032004A
  • 3 Tavuhung1
  • 4 chien2001xxx
  • 5 Phucgm

VÒNG QUAY NỔ HỦ

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nguye****ran Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 6 giây trước
Sươ****ng Bạn đã trúng 10 Kim Cương 1 phút trước
Tuan ****Soi Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 2 phút trước
Đặ****Nam Bạn đã trúng 599 Kim Cương 3 phút trước
Trầ****hoa Bạn đã trúng 10 Kim Cương 4 phút trước
Hải****Ank Bạn đã trúng 100 Kim Cương 5 phút trước
Minh ****ng Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 6 phút trước
Trầ****hat Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 7 phút trước
Vuong****Bot Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 8 phút trước
Sói ****ams Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 9 phút trước
Cu L****Vua Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 10 phút trước
Song ****gư Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 11 phút trước
Hoa L****ẹ Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 12 phút trước
HaoD****hao Bạn đã trúng 9000 Kim Cương 13 phút trước