• 1 Nghiangu02
  • 2 hung09032004A
  • 3 Tavuhung1
  • 4 chien2001xxx
  • 5 Phucgm

Vòng Quay Năm Mới Nổ Hủ

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Phat ****Tan Bạn đã trúng 500 Kim Cương 57 giây trước
Nguy****nh Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 1 phút trước
Cay C****Cay Bạn đã trúng 500 Kim Cương 2 phút trước
Trầ****Huy Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Nhóc****ss Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 4 phút trước
Bất****i Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 5 phút trước
Phan ****ng Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 6 phút trước
Thanh**** Ha Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 7 phút trước
Nam P****ng Bạn đã trúng 300 Kim Cương 8 phút trước
Bạc****ng Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 9 phút trước
Rudi ****yer Bạn đã trúng 1500 Kim Cương 10 phút trước
Phong****ang Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 11 phút trước
Đỗ****âm Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 12 phút trước
Anh Q**** Vu Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 13 phút trước