• 1 Hyoukaoreki
  • 2 phi294827
  • 3 khanhdzai0501
  • 4 Tseedc
  • 5 vinhdzcom

Vòng Quay Năm Mới Nổ Hủ

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tam T****ran Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 50 giây trước
Minh ****han Bạn đã trúng 99 Kim Cương 1 phút trước
Toàn****car Bạn đã trúng 300 Kim Cương 2 phút trước
Duy T****ran Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 3 phút trước
Ngô ****Lan Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 4 phút trước
Thanh****ín Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 5 phút trước
Dươ****n Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 6 phút trước
Trư****ân Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 7 phút trước
Lê ****u Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 8 phút trước
Minh ****ng Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 9 phút trước
Kaito****ids Bạn đã trúng Kim Cương 10 phút trước
Nhân****ng Bạn đã trúng 100 Kim Cương 11 phút trước
Khán****nhh Bạn đã trúng 15999 Kim Cương 12 phút trước
Vinh ****Thi Bạn đã trúng 1500 Kim Cương 13 phút trước