• 1 Nghiangu02
  • 2 hung09032004A
  • 3 Tavuhung1
  • 4 chien2001xxx
  • 5 Phucgm

VÒNG QUAY NĂM MỚI

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thị****ên Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 10 giây trước
Hà H****Hà Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 1 phút trước
Thiê****n Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 2 phút trước
Từ ****Huy Bạn đã trúng 1499 Kim Cương 3 phút trước
Đỗ****ân Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 4 phút trước
Nguye****anh Bạn đã trúng 500 Kim Cương 5 phút trước
Huong**** Vo Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 6 phút trước
Nguye****inh Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 7 phút trước
Love ****cng Bạn đã trúng 300 Kim Cương 8 phút trước
Bin R**** Ro Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 9 phút trước
Hoàn****ân Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 10 phút trước
Hoàn****ng Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 11 phút trước
An An**** An Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 12 phút trước
Huỳ****u Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 13 phút trước