• 1 letunganh
  • 2 Hung11222

Vòng Quay MP40 Huyền Thoại

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Phư****Thu Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 4 giây trước
Tu Hu****ynh Bạn đã trúng 99999 Kim Cương 1 phút trước
Tiế****ng Bạn đã trúng 110 Kim Cương 2 phút trước
Đinh****Xà Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 3 phút trước
Như ****nh Bạn đã trúng 1200 Kim Cương 4 phút trước
Lạn****iá Bạn đã trúng Kim Cương 5 phút trước
Lâm ****inh Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 6 phút trước
Nhi T****n Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 7 phút trước
Vi N****Nè Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 8 phút trước
An An**** An Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 9 phút trước
Tran ****iet Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 10 phút trước
ខ****យ Bạn đã trúng 110 Kim Cương 11 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 399 Kim Cương 12 phút trước
Đăn****hoa Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 13 phút trước