• 1 letunganh
  • 2 Hung11222

Vòng Quay Luffy

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Phúc****àn Bạn đã trúng 99 Kim Cương 11 giây trước
Chí ****u Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 1 phút trước
Đỗ****n Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 2 phút trước
Thằ****u Bạn đã trúng 599 Kim Cương 3 phút trước
Dỉn****Lam Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 4 phút trước
Yến****Nhi Bạn đã trúng 11 Kim Cương 5 phút trước
Đỗ****ng Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 6 phút trước
Võ P****ng Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 7 phút trước
Cậu****Ngu Bạn đã trúng 1200 Kim Cương 8 phút trước
Trầ****ng Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 9 phút trước
Huy T****n Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 10 phút trước
Lê N****Nam Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 11 phút trước
Dabi ****res Bạn đã trúng 11 Kim Cương 12 phút trước
Phạ****t Bạn đã trúng 300 Kim Cương 13 phút trước