• 1 Kien1907
  • 2 Thinhngusidan
  • 3 Acquyff
  • 4 huypro9891
  • 5 Phuc2006cutoa

Vòng Quay Luffy

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tuan ****ran Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 30 giây trước
Đinh****nh Bạn đã trúng Kim Cương 1 phút trước
Cluzy****iss Bạn đã trúng 1599 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****t Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 3 phút trước
Huy P****ham Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 4 phút trước
Bao H**** Ho Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 5 phút trước
Trầ****Vĩ Bạn đã trúng 5500 Kim Cương 6 phút trước
Hau N****yen Bạn đã trúng 999 Kim Cương 7 phút trước
Tanvu****yen Bạn đã trúng 3000 Kim Cương 8 phút trước
Phạ****nh Bạn đã trúng 6000 Kim Cương 9 phút trước
Ngân****nn Bạn đã trúng 500 Kim Cương 10 phút trước
Duy N****ên Bạn đã trúng Kim Cương 11 phút trước
Ai Đ**** Ta Bạn đã trúng 399 Kim Cương 12 phút trước
Quy****nh Bạn đã trúng Kim Cương 13 phút trước