• 1 Hyoukaoreki
  • 2 phi294827
  • 3 Tseedc
  • 4 vinhdzcom
  • 5 khanhdzai0501

Vòng Quay Hái Lộc Đầu Năm

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Dũng****Mai Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 14 giây trước
Toàn****gô Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 1 phút trước
Trầ****a Bạn đã trúng 99 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****t Bạn đã trúng 300 Kim Cương 3 phút trước
Nhat ****ran Bạn đã trúng 3300 Kim Cương 4 phút trước
Ngọ****àn Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 5 phút trước
Nguy****c Bạn đã trúng 100 Kim Cương 6 phút trước
An Ng****yen Bạn đã trúng 11000 Kim Cương 7 phút trước
Nhóc****ỏ Bạn đã trúng 100 Kim Cương 8 phút trước
Ngoc ****yen Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 9 phút trước
Trầ****ang Bạn đã trúng 202 Kim Cương 10 phút trước
Hoang****uan Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 11 phút trước
Giang**** Do Bạn đã trúng 12000 Kim Cương 12 phút trước
Nhan ****ong Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 13 phút trước