• 1 Nghiangu02
  • 2 hung09032004A
  • 3 Tavuhung1
  • 4 chien2001xxx
  • 5 Phucgm

Vòng Quay Hái Lộc Đầu Năm

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Dam L**** Le Bạn đã trúng 99 Kim Cương 55 giây trước
Tấn****m Bạn đã trúng 99 Kim Cương 1 phút trước
Dabi ****res Bạn đã trúng 1599 Kim Cương 2 phút trước
Phạ****ên Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 3 phút trước
Trong****yen Bạn đã trúng 100 Kim Cương 4 phút trước
Ác Q****ỷ Bạn đã trúng 4000 Kim Cương 5 phút trước
Nguy****Duy Bạn đã trúng 1599 Kim Cương 6 phút trước
Tú V****ăn Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 7 phút trước
Minh ****ng Bạn đã trúng 100 Kim Cương 8 phút trước
Trầ****n Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 9 phút trước
Sếp**** Su Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 10 phút trước
Kiề**** Ty Bạn đã trúng 9000 Kim Cương 11 phút trước
Nguy****òn Bạn đã trúng 300 Kim Cương 12 phút trước
Sói **** MP Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 13 phút trước