• 1 letunganh
  • 2 Hung11222

Vòng Quay Giáng Sinh

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thôn****Hai Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 42 giây trước
Duc T****inh Bạn đã trúng 50000 Kim Cương 1 phút trước
Ánh ****Vũ Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 2 phút trước
Đỗ****u Bạn đã trúng 1999 Kim Cương 3 phút trước
Minq ****èh Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 4 phút trước
Nguy****n Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 5 phút trước
Đỗ****anh Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 6 phút trước
Roãn****át Bạn đã trúng 19000 Kim Cương 7 phút trước
Đặ****nh Bạn đã trúng 299 Kim Cương 8 phút trước
Anh K****ong Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 9 phút trước
Vu Ng****yen Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 10 phút trước
Chí ****ài Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 11 phút trước
Nhan ****ong Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 12 phút trước
Kin N****Nè Bạn đã trúng 300 Kim Cương 13 phút trước