• 1 letunganh
  • 2 Hung11222

Vòng Quay 40.000💎 Nổ Hủ 97%

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Kiet ****ran Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 39 giây trước
Nhât****Lê Bạn đã trúng 1200 Kim Cương 1 phút trước
Hieu ****ang Bạn đã trúng 299 Kim Cương 2 phút trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 3 phút trước
Hoàn****inh Bạn đã trúng 99 Kim Cương 4 phút trước
Khuon****inh Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 5 phút trước
Viet ****Anh Bạn đã trúng 6999 Kim Cương 6 phút trước
Gia N****hii Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 7 phút trước
Lê V****t Bạn đã trúng 100 Kim Cương 8 phút trước
Nguy****inh Bạn đã trúng 30000 Kim Cương 9 phút trước
Tân ****ên Bạn đã trúng 99 Kim Cương 10 phút trước
Kang ****iel Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 11 phút trước
Tien **** Ho Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 12 phút trước
Thuy ****huy Bạn đã trúng 100 Kim Cương 13 phút trước