• 1 Nghiangu02
  • 2 hung09032004A
  • 3 Tavuhung1
  • 4 chien2001xxx
  • 5 Phucgm

VÒNG QUAY 2023

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Kirit****ên Bạn đã trúng Kim Cương 44 giây trước
Nguy****ng Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 44 giây trước
Giang****i Bạn đã trúng 2999 Kim Cương 1 phút trước
Nguy****n Bạn đã trúng 20000 Kim Cương 1 phút trước
Luy****ng Bạn đã trúng 25000 Kim Cương 2 phút trước
Ha Ph****ong Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 2 phút trước
Yến****Pii Bạn đã trúng 100 Kim Cương 3 phút trước
Nakan****iNa Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Tri N****yen Bạn đã trúng 14999 Kim Cương 4 phút trước
Huy T****Try Bạn đã trúng 9000 Kim Cương 4 phút trước
Bun B****Bun Bạn đã trúng 300 Kim Cương 5 phút trước
Nga N****gô Bạn đã trúng 202 Kim Cương 5 phút trước
Lê P****ọ Bạn đã trúng 9000 Kim Cương 6 phút trước
Hoa T****n Bạn đã trúng 100 Kim Cương 6 phút trước