• 1 letunganh
  • 2 Hung11222

Nổ Hủ 50.000 💎 Vòng Quay Thiên Thần 98%

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Ang L****Đk Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 12 giây trước
Ka Bu**** Bu Bạn đã trúng 300 Kim Cương 1 phút trước
Nguy****c Bạn đã trúng 300 Kim Cương 2 phút trước
Thach****ran Bạn đã trúng 4999 Kim Cương 3 phút trước
Duc N****yen Bạn đã trúng 999 Kim Cương 4 phút trước
Hoà ****ng Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 5 phút trước
Hong ****gat Bạn đã trúng 19999 Kim Cương 6 phút trước
Thán****Dai Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 7 phút trước
Nguy****n Bạn đã trúng 9999 Kim Cương 8 phút trước
Kì N****n Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 9 phút trước
Chung****Cao Bạn đã trúng 299 Kim Cương 10 phút trước
Pham ****Han Bạn đã trúng 500 Kim Cương 11 phút trước
Lươ****u Bạn đã trúng 250 Kim Cương 12 phút trước
Trầ****ng Bạn đã trúng 299 Kim Cương 13 phút trước